Băng tải cao su trắng 5mm 8mm 10mm 12mm

Băng tải cao su trắng là băng tải có thể được tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Giá:: 914400178