Băng tải đồng nhất chất liệu PU (Soliflex)

Băng tải đồng nhất chất liệu PU là băng tải chất liệu hoàn toàn bằng PU không có bố dệt.

Giá:: 914400178