Băng tải Inox 304 dạng đũa

Băng tải Inox 304 dạng đũa được sản xuất bằng ty và sên xích, đây là kiểu đơn giản nhưng khá nặng về trọng lượng.

Giá:: Liên hệ