Băng tải nhựa cho ngành bia

Băng tải nhựa đặc trưng cho ngành Bia- Nước ngọt ( Bear- Beverage) Intralox

 

Để đáp ứng được nhu cầu về sản phẩm trong dây chuyền sản xuất. Thuận Thành luôn có những giải pháp phù hợp về truyền động để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe về tốc độ trong dây chuyền sản xuất

Đặc biệt là “băng tải nhựaIntralox

 Mã sản phẩm: Series 900 Raised Rib

Băng tải nhựa bước mặt 27.2mm (1.07 inch).

Chủng loại: Raised Rib.

Giá:: 914400178