Băng tải nhựa cho nghành thực phẩm

Băng tải nhựa thực phẩm là băng tải có tất cả các tiêu chuẩn ứng dụng có thể tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm mà con người ăn mà không làm nguy hại đế sức khỏe của người sử dụng.

 

Giá:: 914400178