Bánh nhông cho băng tải nhựa và băng tải Inox 304

Bánh nhông cho băng tải nhựa và băng tải Inox 304 phổ biến là vật liệu nhựa PA6, nhựa HD nylon và vật liệu Inox 304.

Với mỗi dòng sản phẩm băng tải sẽ có một loại bánh nhông băng tải tương ứng đi theo.

Bánh nhông của băng tải Thuận Thành cho băng tải rất đa dạng và phong phú. Có thể đáp ứng đến 90% các loại bánh nhông hiện có trên thị trường.

Là một nhà cung cấp chuyên nghiệp về mảng băng tải truyền động. Thuận Thành băng tải xin gửi bên dưới phần mô tả một và loại bánh nhông cho băng tải chạy thẳng và băng tải chạy cong.

Giá:: 914400178