Băng tải nhưa SNB Raid Rib Uni

Băng tải nhựa SNB Raib Rib là băng tải nhựa được dùng phổ biến trong các băng chuyền ngành chế biến nước ngọt và ngành bia, ngành đồ hộp.  Băng tải nhựa SNB Raid Rib được dùng trong công đoạn dồn lon của hệ thống băng chuyền.

 

Giá:: 914400178