Băng tải xích 882

Băng tải xích nhựa 882Tab K600 là băng tải chạy cong với bản rộng tiêu chuẩn quốc tế 152.4mm

Giá:: 914400178