Băng tải xích chống ồn

Băng tải xích chống ồn là xích dùng để thay thế các dòng xích và dây curoa thông thường.

Vật liệu sản phẩm chủ yếu là thép carbon hoặc Inox 304, tùy theo điều kiện hoạt động của ứng dụng.

Giá:: 914400178