Bánh nhông băng tải nhựa 2520

Bánh nhông nhựa băng tải cho dòng sản phẩm băng tải 2520 mặt kín là dòng bánh nhông đúc sẵn.

Băng tải Thuận Thành cung cấp tất cả các kích cỡ bánh nhông băng tải khác nhau.

Giá:: 914400178