Bánh nhông băng tải SNB

Bánh nhông băng tải SNB làm từ vật liệu cao phân tử PA6 có độ trơ ma sát và chị kéo tốt.

Giá:: 914400178