Các loại bánh nhông công nghiệp băng tải

Băng tải Thuận Thành là công ty thương mại và sản xuất các sản phẩm bánh nhông cho tất cả các dòng băng tải như: 

1/ Bánh nhông cho băng tải nhựa: 820-880... cho các dòng băng tải Mouldar belt và xích.

2/ Bánh nhông Inox cho xích Inox và xích thép, các mã 40, 50, 60, 812,881...

Giá:: Liên hệ