Chụp hút chai và bao tử chụp hút

Chụp hút chai được xử dụng phổ biến trong ngành sản xuất có chai lọ thủy tinh để làm việc trong công đoạn gắp chai vào két hoặc thùng...

Giá:: Liên hệ