Cốc bi nhựa cho băng tải con lăn

Cốc bi nhựa hay còn được gọi là bánh nhông con lăn băng tải nhựa được sử dụng cho sản xuất băng tải con lăn, được đúc là bánh nhông đơn hoặc nhông đôi để tạo truyền động trong dàn băng tải con lăn.

 

Giá:: 914400178