Con lăn chuyển tiếp băng tải

Con lăn chuyển tiếp băng tải là con lăn nằm ở vị trí đấu đầu của 2 băng tải (đầu của băng tải này và đuôi của băng tải kia)

Nhiệm vụ của con lăn chuyển tiếp là chuyển tải sản phẩm liên tục một cách tự động không bị ngắt quãng.

Giá:: 914400178