Con lăn motor

Sản phẩm con lăn motor là sản phẩm con lăn được tích hợp motor bên trong lòng ống của con lăn.

Dòng sản phẩm này khá đặc biệt, thường được dùng cho các vị trí khí mà các loại motor hộp số thông thường không hoạt động được.

Giá:: 914400178