Tay nắm nhựa chữ C kẹp cây Inox phi 12

Tay nắm  nhựa chữ C là  sản phẩm không thể thiếu của hệ thống băng tải.

Tay nắm nhựa chữ C dừng để giữ thành băng tải để sản phẩm chạy trên mặt băng tải không bị ngã đổ ra khỏi đường đi. Giúp sản phẩm chạy trên băng tải đi đúng hướng mong muốn.

Giá:: 914400178