Tay nắm nhựa giữ thanh dẫn hướng băng tải hình dấu thập

Tay nắm nhựa giữ thanh dẫn hướng băng tải hình dấu thập là tay nắm được thiết kế kết hợp từ nhiều cấu kiện khác nhau lắp ghép thành 1 thể thống nhất giữ cho thanh dẫn hướng băng tải chắc chắn.

 

Giá:: 914400178