Bánh nhông cho xích nhựa

Sử dụng cho các dòng xích nhựa chạy thẳng và chạy cong

Giá:: Liên hệ